Kogu vajalik teave Punk Finance’i toodete kohta

Ajal, mil sajad ettevõtted pakuvad erinevat tüüpi laene, ei ole üldse imestusväärne, et need pakkumised on täis pikitud suuri sõnu ja segadust tekitavaid numbreid.

Investeeringu(te) kaasamine või ärilaen – millise valiku peaks tegema väikeettevõte?

Iga ettevõtte elutsüklis saabub hetk, mil on tarvis kaasata rohkem kapitali. See võib juhtuda nii ettevõtte tegevuse algul, mil vajatakse raha firma käimalükkamiseks, kui ka hiljem – kasvamiseks, uutele turgudele laienemiseks jne.

Investeeringu(te) kaasamine või ärilaen – millise valiku peaks tegema väikeettevõte?

Iga ettevõtte elutsüklis saabub hetk, mil on tarvis kaasata rohkem kapitali. See võib juhtuda nii ettevõtte tegevuse algul, mil vajatakse raha firma käimalükkamiseks, kui ka hiljem – kasvamiseks, uutele turgudele laienemiseks jne.

Ideaalses maailmas oleks teil endil olemas vajalik kapital ettevõtte finantseerimiseks, näiteks pere säästude või mõne teise teile kuuluva ettevõtte teenitud kasumi näol. Tegelikus maailmas aga enamikel ettevõtjatel selliseid võimalusi ei ole. Seepärast peavad nad otsima oma ideede realiseerimiseks muid võimalusi.

Kaks enimkasutatavat võimalust ettevõtte rahastamiseks on investeeringute kaasamine ja ärilaenude võtmine. Selles artiklis selgitame, mille poolest need variandid teineteisest erinevad ning ühtlasi aitame teil mõista, kumb neist sobib paremini kokku teie ja teie ettevõtte vajadustega.

Investeering vs. ärilaen – erinevused, plussid ja miinused

Alustame algusest – kes on investor, mis on ärilaen ja mille poolest need erinevad?

Investor on isik või ettevõte, kes pakub rahastust osaluse eest ettevõttes – selline tegevus on investeerimine omakapitali. Raha investeeritakse ettevõttesse lootuses, et äri ise, ettevõtte kasum ja selle koguväärtus kasvavad. Selliselt on investoril võimalik teenida oma investeeringult kasumit, mis tähendab, et investor saab hiljem tagasi rohkem raha kui ta algselt ettevõttesse panustas.

Vastavalt eelistustele, millises ettevõtte kasvuetapis investeeringuid teha, on eri tüüpi investoreid – ühed on valmis panustama äriideedesse, teised pakuvad oma raha juba edu saavutanud firmadele, kes soovivad tegevust laiendada. 

Mida varasemas ettevõtte elutsükli faasis investor investeerib, seda suurema riski ta enda kanda võtab. See tähendab ka seda, et riski enda jaoks tasuvaks tegemiseks soovivad investorid ettevõtte elutsükli varajases faasis investeeringu tegemisel saada ettevõttest ka suurema osa. Näiteks selleks, et saada investeeringut ettevõtte käivitamiseks, peate olema valmis ära andma ehk koguni kuni 50% oma ettevõttest.

Omakapitaliinvesteeringute plussid ja miinused:

Plussid
+ Kui ettevõtte tegevus ebaõnnestub, siis ei pea te raha tagasi maksma
+ Puuduvad kuumaksed
+ Väga sageli on investorid ka kogenud mentorid, kellel on pakkuda väärtuslikke kontakte
+ Võimalus kaasata ettevõttesse raha ka siis, kui teil on halb krediidiajalugu või kui teil see üldse puudub
Miinused
– Pead osa oma ettevõttest ära andma
– Sa ei ole ainus otsustaja, mis tähendab, et kaotad ka osa kontrollist ettevõtte üle
– Pead jagama kasumit
– Ettevõtte ja investori suhtel ei ole ettenähtavat lõpptähtaega 

Teiseks võimaluseks ettevõtte tegevusi rahastada on ärilaen – selle finantseeringu pead aga tagasi maksma, nii nagu peaksid tagasi maksma ka hüpoteegi või ükskõik millise teist tüüpi laenu. Sa ei pea loovutama osa oma ettevõttest, kuid pead tegema igakuiseid regulaarseid makseid ja tasuma lisaks ka intressimäärale vastavat intressi.

Võrreldes investoritega üritavad laenuandjad iga hinna eest riske vältida. See tähendab, et enne laenu andmist hinnatakse hoolikalt mitte üksnes ettevõtet, selle käivet ja kasumit, vaid ka ettevõtte omanike vanust, ettevõtlusalast kogemust ja isiklikku krediidiajalugu.

Ärilaenude plussid ja miinused:

Plussid
+ Sulle jääb 100% ettevõttest
+ Sulle jääb kogu kasum
+ Sinu suhtel laenuandjaga on ettenähtav lõppkuupäev
+ kui oled laenu tagasi maksnud, ei võlgne sa laenuandjale enam midagi
Miinused
– Kuumaksed, mis tähendab, et kohustuste täitmiseks peab ettevõte iga kuu piisavalt raha teenima
– Kohalduvad intressimäärad
– Laenu saamiseks võib olla vajalik hea isiklik krediidiajalugu
– Võimalik, et laenuandja nõuab teilt ettevõtte või isikliku vara kujul tagatist

Millist tüüpi rahastus on väikeettevõtte jaoks parim?

Nagu näed, on igal rahastusviisil omad plussid ja miinused, st ei ole ühtainsat garanteeritult paremat varianti. Eelistus rahastusviiside osas tuleb teha vastavalt sinu ettevõtte vajadustele, isiklikele ootustele ja riskidele, mida olete valmis võtma.

Võta ärilaen, kui:

  • sinu ettevõte juba teenib raha

Kui sinu ettevõte juba teenib stabiilset tulu, siis miks investoritele osa sellest, st osa kasumist, ära anda? Oled juba teinud ära raske töö, saanud ettevõtte käima ja raha teenima. Selles etapis on parem võtta ärilaen ja teha regulaarseid igakuised makseid selle asemel, et võtta firmasse üks osanik juurde.

  • vajad suhteliselt väikest rahasüsti

Isegi kui sul on tarvis investeerida ettevõttesse vaid paar tuhat eurot, võivad investorid selle raha eest soovida suurt hulka osakuid. Ettevõttest 30% loovutamine miljoni euro suuruse investeeringu saamiseks on mõistlik, kuid kui vajad ainult 10 000 eurot, siis ei ole see enam otstarbekas (vähemasti enamikul juhtudel). Sellistes olukordades võib olla targem otsus võtta laen, mille tasute paari aastaga ja sulle jääb oma ettevõttest alles ikka 100% osalus.

  • ei soovi end pikaajaliselt siduda rahaliste vahendite pakkujaga

Ettevõtja ja investori vahelised suhted on pikaajalised, vahel isegi kogu eluks. Mõnikord need suhted toimivad, teinekord aga mitte. Suhete lõpetamine ei ole sellisel juhul mitte ainult keerukas, vaid ka väga kulukas – see on oluline aspekt, mida tuleb meeles pidada. See tähendab, et kui sa ei soovi end investoriga eluks ajaks siduda või saad juba varajases läbirääkimiste faasis aru, et sa investoriga ei sobi, siis ära kokkulepet sõlmi. Kaaluge teisi võimalusi: ehk on sul võimalik saavutada oma eesmärgid (osaliselt või täielikult) ärilaenu abil?

Otsustage investeeringu kasuks, kui:

  • sul on ainult äriidee

Kui sinu ettevõte veel aktiivselt ei tegutse ja kasumit ei teeni, siis tundub investori raha kaasamine turvalisema valikuna kui laenu võtmine. Esiteks ei tea sa ju, millal sinu ettevõte raha sisse tooma hakkab. Omakapitaliinvesteeringute puhul pole kuumakseid, seepärast võib see tegevuse varajases faasis sobida ettevõttele paremini. Teiseks ei tea sa ka seda, kas ettevõte üldse suudab edu saavutada. Olgem ausad – riskimine kellegi teise rahaga on oluliselt vähem stressitekitav kui enda omaga.

  • oled noor ja sul napib ettevõtlusalast kogemust

Laenuandjad on riskidele palju vähem avatud kui investorid ning võtavad arvesse ka selliseid näitajaid nagu ettevõtte asutajate vanus, varasem krediidiajalugu ja edukus ettevõtlusega tegelemisel. Seepärast võib noortel, algajatel ettevõtjatel olla lihtsam kaasata investeeringut kui võtta laenu. Lisaks toovad investorid ettevõttesse kaasa omaenda kogemuse, mentorluse ja kontaktid, mis kõik võivad samuti kasulikuks osutuda.

  • sinu äriidee on seotud suurte riskidega

Üks peamisi eeliseid investori kaasamisel on asjaolu, et sa ei kaota rohkem omaenda raha, juhul kui sinu ettevõte saavuta edu, ning ühtlasi ei pea sa investorile raha tagasi maksma. Kui tead juba algusest peale, et sinu plaanitav tegevus on seotud suurte riskidega ja kui see lisaks nõuab ka olulist alginvesteeringut, siis võib olla ohutum valik investori raha kaasamine selmet võtta laenu.

Lõppsõna

Kokkuvõtteks on paslik tõdeda, et sinu väikeettevõtte jaoks ei ole olemas ühtainsat raudkindlalt parimat rahastusviisi. Investeeringutel omakapitali ja ärilaenudel on kummalgi omad eelised ja miinused ning on olukordi, kus üks valik on teisest nutikam. Loodetavasti aitas see artikkel luua selgema arusaama sellest, milline rahastusviis on sinu ettevõttele praegu sobilikum.

Võtmaks lühidalt kokku:

  • kui sinu ettevõte on edukalt käima saadud ja vajad küllaltki vähe lisakapitali, siis võta laen;
  • kui sul on äriidee ja vajad olulist lisainvesteeringut, siis üritage leida enda jaoks sobiv investor.

Soovime edu!